Δίσκος συνδέσεως ινών

  • Fiber Splice tray

    Δίσκος συνδέσεως ινών

    Ο δίσκος συναρμογής οπτικών ινών χρησιμοποιείται για διαχείριση οπτικών ινών, αποθήκευση και προστασία από σύντηξη οπτικών ινών, εύκολη για την κίνηση εγκατάστασης.Ο δίσκος σύνδεσης σύντηξης επεκτείνει τις δυνατότητες συνδέσεως ινών καθώς και παρέχει τη θέση ματίσματος για τα καλώδια οπτικών ινών.Μπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο διανομής ινών, στο κλείσιμο ματίσματος οπτικών ινών, στο κιβώτιο τερματισμού οπτικών ινών κ.λπ.